top of page

Asociace firem s proklientským přístupem

Kdo jsme a co děláme

Asociace firem s proklientským přístupem (AFsPP) je nezisková organizace sdružující a podporující firmy z České republiky usilující o lepší přístup ke klientům, a to především:

 • Propagací a hájením zájmů svých členů. AFsPP se snaží prosazovat zájmy svých členů vůči úřadům státní správy a samosprávy, dalším organizacím a odborné i laické veřejnosti.

 • Poskytováním platformy pro sdílení znalostí, zkušeností a inovací. AFsPP pořádá konference, workshopy a další akce, na kterých se její členové mohou setkat a sdílet své znalosti a zkušenosti. 

 • Pomocí členům spolku získat patřičnou odbornost. AFsPP nabízí svým členům vzdělávací a poradenské služby, které jim pomáhají získat potřebné znalosti a dovednosti pro poskytování služeb v oblasti zákaznického přístupu.

 • AFsPP pro účely vzdělávání svých členů úspěšně shání prostředky z EU fondů 

 • Podporou proklientského přístupu v podnikatelském prostředí. AFsPP spolupracuje s podnikatelským sektorem na rozvoji proklientského přístupu.

 • Diskuzí a osvětou v oblasti přístupu ke klientům. AFsPP pořádá akce, které se věnují tématům spojeným s proklientským přístupem.

 • Podporou kladného vnímání zákaznické péče. 

About the event
Connectwork

Členství v asociaci

Řádným členem asociace může být každá osoba (fyzická osoba starší 18 let a dále i právnická osoba či jejich sdružení), která písemně požádá o členství, zaplatí členský příspěvek na dané období a je přijata za člena.

Jak se stát členem

Právnické osoby (firmy)

 • Vyplňte kontaktní formulář, kde požádáte o členství. Obratem vám zavoláme a celou registrací vás provedeme:

  • Na email vám zašleme předvyplněnou přihlášku, kterou nám vrátíte podepsanou zpět.

  • Po zaplacení členského poplatku na příslušný rok předáme veškeré podklady předsedovi, který o vašem členství rozhodne.

  • Rozhodnutí o přijetí za člena obdržíte do několika dní. V případě negativního rozhodnutí vracíme členský poplatek zpět.

 • Dnem vydání pozitivního rozhodnutí se stáváte členy a můžete využívat veškerých výhod, které nabízíme. Například se zúčastnit aktuálně realizovaného projektu na vzdělávání

Fyzické osoby (osvč)

 • Vyplňte kontaktní formulář, kde požádáte o členství. Obratem vám zavoláme a celou registrací vás provedeme:

  • Na email vám zašleme předvyplněnou přihlášku, kterou nám vrátíte podepsanou zpět.

  • Po zaplacení členského poplatku na příslušný rok předáme veškeré podklady předsedovi, který o vašem členství rozhodne.

  • Rozhodnutí o přijetí za člena obdržíte do několika dní. V případě negativního rozhodnutí vracíme členský poplatek zpět.

 • Dnem vydání pozitivního rozhodnutí se stáváte členy a můžete využívat veškerých výhod, které nabízíme. Například se zúčastnit aktuálně realizovaného projektu na vzdělávání

Soukromé osoby

 • Vyplňte kontaktní formulář, kde požádáte o členství. Obratem vám zavoláme a celou registrací vás provedeme:

  • Na email vám zašleme předvyplněnou přihlášku, kterou nám vrátíte podepsanou zpět.

  • Po zaplacení členského poplatku na příslušný rok předáme veškeré podklady předsedovi, který o vašem členství rozhodne.

  • Rozhodnutí o přijetí za člena obdržíte do několika dní. V případě negativního rozhodnutí vracíme členský poplatek zpět.

 • Dnem vydání pozitivního rozhodnutí se stáváte členy a můžete využívat veškerých výhod, které nabízíme. Například se zúčastnit akcí asociace, podílet se na jejím směřování, požívat partnerských výhod či se zapojit do kultivace prostředí proklinetského přístupu v naší zemi.

Ceník členských poplatků na rok 2024

 • Právnické osoby:  40.000 Kč

 • Fyzické osoby:        2.400 Kč

 • Soukromé osoby:   1.200 Kč

Aktuality

Vzdělávání zdarma pro členy AFsPP v období 2024-2026

Opět budeme s členy AFsPP řešit vzdělávání a rozvoj významných dovedností uplatnitelných v pracovním životě! Zapojit se mohou zaměstnanci členských firem a OSVČ.

 

V případě členských firem máme z MPSV schválený příspěvěk na refundaci mezd zapojených zaměstnanců po dobu jejich školení.

 

Vzdělávání proběhne skrze kvalifikované lektory s mnohaletou praxí, kdy vždělávání bude hradit AFsPP.

Projekt: Vzdělávání zaměstnanců členských firem AFsPP

Číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_040/0002111

Dotace na školení

Ozvěte se

Děkujeme za odeslání

bottom of page