©2018 by Asociace firem s proklientským přístupem, z.s. | IČ:05424739 | Sídlem Rudolfa Holeky 636/2, 198 00 Praha 9 | Společnost zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod L 66663 .

Spoluvytváříme podmínky pro lepší přístup ke klientům ze strany firem.

Pomáháme firmám uvědomovat si rezervy, které mají či mohou mít ve vztazích se svými klienty, pomáháme analyzovat chování zaměstnanců k zákazníkům ve srovnání s ostatními firmami na trhu a s definovanými obecnými standardy "proklientského přístupu" a dáváme doporučení jak které oblasti v konkrétních firmách zlepšit.

Election Campaign

Zastihnete nás na kontaktech níže

Asociace firem s proklientským přístupem, z.s.

Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9-Vysočany, Česko

+420777116636