2019-03-26 11.19.20 am.png

Dětská skupina Človíček

Esf_opz_publicita.png

Od ledna 2019 jsme na Veronském náměstí  595 v Horních Měcholupech otevřeli dětskou skupinu Človíček pro max. 6 dětí ve věku od 2 do 6 let.

Spolupracujeme se Sportovní mateřskou školou Človíček a po ukončení docházky u nás jsou děti z naší dětské skupiny přednostně oslovovány s možností umístění do Mateřské školy v Hostivaři.

 

O děti se stará zkušená a  kvalifikovaná chůva Vlaďka.

 

Pokud tedy máte zájem o docházku k nám či do partnerských zařízení, vyplňte prosím odkaz zde. 

Projekt:           Dětská skupina Človíček - pokračování projektu

Reg. č.:           CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0017022

Realizace:       od 1.1.2021 do 30.6.2022

Cíl projektu:   V rámci projektu bude provozováno zařízení péče o děti, které bude sloužit rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Zařízení podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce.

 

​Projekt je spolufinancován Evropskou unií.