Projekt: Další vzdělávání zaměstnanců členů AFsPP

Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010800

 

Realizace: od 1.6.2019 do 31.5.2022

Cílem projektu je zajistit další profesní vzdělávání podporované zaměstnavateli, kteří jsou sdruženi v Asociace firem s proklientským přístupem, z. s.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

©2018-2020 by Asociace firem s proklientským přístupem, z.s. | IČ:05424739 | Sídlem Kolbenova 616/34, Vysočany, 190 00 Praha 9 | Společnost zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod L 66663.

Webmaster: Jakub Pěchouček